ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

W TRAKCIE CIĄGŁEGO AKTUALIZOWANIA…

Sezon 2017:

I Kartingowy Wicemistrz Polski w kategorii DD2 Maasters
II Kartingowy Wicemistrz Polski w kategorii DD2 Max
III miejsce w Pucharze Polski TRIAL w klasyfikacji klubowej
III miejsce w Pucharze Polski CROSS-COUNTRY w klasyfikacji klubowej
Klubowy Mistrz Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL


Sezon 2016:

Klubowy I Wicemistrz Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL


Sezon 2015:

I miejsce w Rotax MAX Challenge Poland w klasyfikacji klubowej DD2 Masters
Klubowy I Wicemistrz Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL


Sezon 2014:

I miejsce w Rotax MAX Challenge Poland w klasyfikacji klubowej DD2 Max
Klubowy Mistrz Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL


Sezon 2013:

I Wicemistrz Polski TRIAL w klasyfikacji klubowej
I miejsce w Rotax MAX Challenge Poland w klasyfikacji klubowej DD2 Max
Klubowy I Wicemistrz Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL


Sezon 2012:

II Wicemistrz Polski TRIAL w klasyfikacji klubowej


Sezon 2011:

I miejsce w klasyfikacji zespołowej w ROK Cup Poland w klasie Super ROK
II miejsce w klasyfikacji zespołowej w Pucharze GKSK w klasie OPEN