ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

W dniu 16.12.2023 roku w restauracji "Pod Dębami" odbyło się XII Spotkanie Pokoleń, które zorganizowało TMSM Sparta Wrocław przy współudziale OKSŻ ZO PZM Wrocław. Imprezę uświetnił swoją obecnością Pan Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia a także Pan Piotr Mazur - Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Miasta Wrocław. Spotkanie, otworzył, witając przybyłych, Pan Czesław Janusiak - Prezes TMSM Sparta Wrocław, który poprosił zebranych o uczczenie, minutą ciszy, pamięci niedawno zmarłych kolegów: Lucjana Korszka, Stanisława Deptucha i Waldemara Nowaczyka. Następnie, w skrócie przypomniał historię "Spotkań pokoleń", których pomysłodawcą był Lucjan Korszek. Następnie głos zabrał Przewodniczący OKSŻ Mariusz Pękalski, który krótko omówił mijający sezon żużlowy i zamierzenia na przyszły rok. Prezydent Wrocławia podziękował za zaproszenie i organizację spotkania. Wspomniał o długiej tradycji naszego klubu i poszanowaniu ludzi, którzy odeszli. W następnym punkcie uroczystości Pan Jacek Sutryk wraz z Przewodniczącym OKSŻ wręczyli pamiątkowe upominki zasłużonym zawodnikom i działaczom. W dalszym ciągu imprezy głos zabrał mec. Dr Andrzej Malicki - Honorowy Prezes TMSM Sparta, który wraz z Prezesem Czesławem Janusiakiem przez wiele lat, byli spikerami na zawodach żużlowych we Wrocławiu. Prezes TMSM Sparta następnie wręczył Panu Jackowi Sutrykowi – Prezydentowi Miasta Wrocławia paterę pamiątkową za przybycie na uroczystość i wsparcie programów realizowanych przez TMSM Sparta. Po zakończeniu wręczania pucharów wyświetlano zdjęcia z zawodów, które odbywały się w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, połączone z konkursem polegającym na rozpoznawaniu poszczególnych osób na wyświetlanym obrazie. Spotkanie zakończyło się po długich rozmowach i wspomnieniach, które trwały do północy.
 

 

W dniu 07.12.2023 r. [czwartek] biuro klubu będzie nieczynne
 
W pilnych sprawach proszę dzwonić – 606 271 183

Towarzystwo Miłośników Sportów Motorowych Sparta otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł pochodzące ze środków Skarbu Państwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach programu Klub 2023. Kwota ta została rozdysponowana zgodnie z warunkami programu na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz na zakup nowego sprzętu sportowego

 

.Tablica Sparta 1

W dniu 30.09.2023 r. we Wrocławiu na wzgórzu "Kilimandżaro" odbył się 52 Rajd Wrocławski będący IV Rundą Mistrzostw Polski Strefy Południowo-Zachodniej w Trialu. Pogoda dopisała, było bardzo ciepło i słonecznie. Na trasie liczącej 2,5 km usytuowanych było 6 odcinków jazdy obserwowanej. Wystartowało w sumie 24 zawodników z Wrocławia, Nowego Targu, Krakowa i Turka. Po zakończeniu zmagań na trasie, odbyło się wręczenie pucharów za udział w Rajdzie. Wręczono również nagrody dla zwycięzców poszczególnych klas w rozgrywkach Mistrzostw Polski Strefy Południowo-Zachodniej w sezonie 2023.

WYNIKI IV RUNDY WROCŁAW copy

KOŃCOWE WYNIKI KLASYFIKACJA GENERALNA copy

0003 copy

 

Plakat 52 wrocław copy 1

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 52 MOTOCYKLOWY RAJD WROCŁAWSKI
IV Runda Mistrzostw Strefy płd.-zach. Polski

I. Podstawą przeprowadzenia Mistrzostw Strefy są:


Regulamin Sportu Motocyklowego PZM i Zasady Rozgrywek Trial na 2023r
Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy płd.-zach. Polski na 2023r
Aktualne Komunikaty GKSM PZM i Gestora Strefy
Regulamin Uzupełniający zawodów zatwierdzony przez Gestora strefy
Licencja ZG PZM nr. 30/M/2023-2026

II. Charakter zawodów


Mistrzostwa Strefy Trial rozgrywane są jako całosezonowy cykl zawodów przeprowadza-nych na trasie zamkniętej dla ruchu drogowego i organizowane są przez Kluby należące do strefy.

III. Organizator, termin i miejsce, czas startu:
Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego SPARTA Wrocław
30.09.2023 Wrocław ul. F. Chopina k/ Morskiego Oka tzw. Wzgórze Kilimandżaro”
Start: sobota 30.09.2023r, godz.: 12:00*
* Możliwość zastosowania pkt.nr 10.2. Regulaminu Ramowego dotyczącego wyznacze-nia wcześniejszej godziny startu dla Klasy Żak

IV. Udział w zawodach:

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i uczestnicy, którzy w dniu zawodów mają ukoń-czone 8 lat, oraz amatorzy bez licencji, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. Wszyscy uczestnicy zawodów (nie posiadający licencji Trial w tym Amatorzy) muszą zdać egzamin teoretyczny ze znajomości zasad rozgrywek Trial.

V. Biuro Zawodów czynne:

Do dnia 28.09.2023 do godz. 16:00(czwartek przed zawodami)w siedzibie Klubu:
ul. Sępa Sarzyńskiego 68, 50-344 Wrocław
tel. 606 271 183, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
rachunek bankowy: PKO BP 90 1020 5242 0000 2102 0237 0542
   Podczas trwania zawodów od godz.: 8:30 w Bazie rajduVI. Konkurencje:
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy (OIMS)
Klubowe Mistrzostwa Strefy (KMS)
   Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy, zawody dla wszystkich zawodników (kobiet i mężczyzn) z licencjami PZM Trial „A” lub „B” , startujących na motocyklach spełniają-cych wymogi RT Trial.

W Klasach:
Klasa ŻAK – od 8 do 10 roku życia, na motocyklu elektrycznym lub spalinowym o po-jemności do 80 cm3
Klasa MŁODZIK - od 10 do 16 roku życia, na motocyklu o pojemności silnika do 80cm3 a od ukończenia 10 roku życia na motocyklu o pojemności do 125cm3.
Klasa JUNIOR - od 16 do 24 roku, (zawodniczek-kobiet nie dotyczy górna granica wieku),
Klasa SENIOR - od 24 do 50 roku.
Klasa WETERAN - od 50 lat.
Klasa CLASSIC – dla zawodników którzy ukończyli 16 lat z licencjami PZM lub uczestnicy bez odpowiedniej licencji PZM, którzy ukończyli 18 lat na motocyklu       speł-niającym wymagania Regulaminu PP dla Classic Trial (dopuszcza się motocykle z 1 tylnym amortyzatorem, ale posiadające hamulce bębnowe i silnik chłodzony powietrzem).
Klasa AMATOR – dla uczestników nie posiadających licencji, którzy w dniu rozgry-wania zawodów mają ukończone 18 lat

VII. Odbiór techniczny motocykli

Odbędzie się w dniu zawodów, obok Biura zawodów: w godzinach 8:30 ÷ 11:30

VIII. Trasa zawodów i czas przejazdu:

Trasa o długości 2,5km na której usytuowano 6 OJO pokonywana czterokrotnie. Zawodnicy zobowiązani są do pokonywania OJO w kolejności według numeracji do I do VI. Całkowity czas przejazdu 240 minut, czas mierzony jest na mecie.
Nie mierzy się czasu przejazdu przez poszczególne OJO.

IX. Kolejność startu:
Klasa Żak – uczestnicy pokonują OJO „śladem” dla Grupy „C” (z zastrz. Pkt 5.2 Reg.Ramowego)
Klasa Amator – uczestnicy pokonują OJO „śladem” dla Grupy „C”
Klasa Classic
Pozostali – kolejność ustala organizator

X. Zgłoszenia i wpisowe

Zawodnicy i uczestnicy, którzy prześlą ( adres klubu - pkt.5 RU) prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu do środy 27 czerwca 2023 Wpłata wy-nosi 150zł Dla pozostałych wpisowe wynosi 170 zł za I Rundę, wpłacane w Biurze zawodów.
Opłata za egzamin – 50 zł płatna w Biurze zawodów.

XI. Dokumenty zgłoszeniowe:

Karta zgłoszenia
Ważna licencja sportowa Trial
Aktualne badania lekarskie
Dowód wpłaty wpisowego
   Dla zawodników i uczestników bez licencji dodatkowo wymagane są:
Dokument tożsamości
Dowód opłaty ubezpieczenie od NNW z tytułu brania udziału w zawodach. Ubezpie-czenie można wykupić w Biurze zawodów w kwocie 25 zł.
Odpowiednie oświadczenie według załącznika nr.1 lub nr.2
Potwierdzenie (Protokół) zdania egzaminu teoretycznego w tym roku.

XII. Nagrody:

Okolicznościowe puchary będą wręczane za pierwsze 3 miejsca w każdej Klasie. Nagrody muszą być odebrane jedynie osobiście przez wyróżnionych zawodników podczas zakoń-czenia zawodów. W przeciwnym przypadku nagrody przepadają.

XIII. Kierownictwo zawodów:

Sędzia Główny – Marta Henglewska Kużaj
Kierownik Rajdu – Michał Kużaj
Kierownik Biura Zawodów – Irena Rencz
Kierownik Komisji Obliczeń – Roman Senator
Kierownik Komisji Techn – Jerzy Chodecki
Kierownik Start-Meta – Hanna Chodecka
Kierownik Trasy – Mariusz Ambrożewicz
Kierownik finansowy – Agnieszka Karpiuk
Komisarz ochr. środowiska. – Jolanta Kryjom
Zabezpieczenie medyczne - SALMED

Na terenie zawodów obowiązuje zamknięty Park maszyn. Po kontroli technicznej zawodnicy zobowiązani są do podstawienia motocykla do Parku i wyprowadzenia go na 5 minut przed swoim startem.

Z uwagi na to, że zawody odbywają się na terenach zielonych oraz bliskim sąsiedztwie toru ro-werowego, obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na motocyklu poza wytyczoną trasą! Złamanie zakazu będzie skutkowało wykluczeniem z Zawodów!

 

Link do regulaminu, oświadczenia i deklaracji udziału w zawodach.

https://we.tl/t-q1csyShTkq

 

2024 © Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA”. All Rights Reserved.