ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

1 5procent2

1. Wybieramy organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%. W tym wypadku jest to FUNDACJA PARTNERSTWO – organizacja pożytku publicznego działająca od 2004 roku.

2. Wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38.

3. Po wyliczeniu ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę:

FUNDACJA PARTNERSTWO
oraz numer
KRS 0000197334

4. Wpisujemy także kwotę , którą chcemy przekazać. Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust 5c ustawy o pdpf)). Pieniądze (1% podatku należnego) na konto naszej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
…i najważniejsze
1,5% podatku trafi na rzecz SPARTY WROCŁAW po wpisaniu w rubryce „CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5%” pełnej nazwy Klubu: TMSM SPARTA WROCŁAW.